Tvorba

      Vedle realizace návrhů zákazníka pracuji s vlastními vzory, které vycházejí často z výtvarného jazyka

 období secese. Tuto éru cítím jako velmi inspirativní a to nejen ve výtvarné oblasti.

      Výchozím bodem tvorby bývá přirozená struktura a tvar použitých materiálů, které se snažím

respektovat v konečné formě výrobku.

     S velikým potěšením pracuji s drahými kameny a to nejvíce s acháty a jejich nádhernou kresbou.